חמש יחידות בקומבינה


בשבוע שעבר, במהלך חג הפורים, בשקט בשקט ומתחת לרדאר, יצאה הנחיה חדשה ומקוממת מפתחו של משרד החינוך שמשמעותה היא למעשה נסיגה מחוק חינוך חינם והרחבה של הפערים (העצומים ממילא) בין תלמידים ממשפחות עניות לתמידים עם הורים עשירים. למה? כי למקורבי בנט, ראשי רשתות הלימוד הפרטיות הדתיות, היתה בעיה ועכשיו כולנו נשלם עליה.

לאחר שהתגלו אי-סדרים כספיים עצומים ברשתות חינוך בזרם הממלכתי-דתי בחודשים האחרונים, במקום לפעול לתיקון המעוות משרד החינוך, תחת לחץ של ראשי רשתות החינוך המקורבים למפלגת הבית היהודי ושר החינוך בנט, החליטו "להלבין" (או אולי הם יעדיפו "להסדיר") את הפשע ולהוסיף עליו עוד חטא: לאחר שהרשתות גבו כספים  מההורים ולא סיפקו את התמורה עבורם, הוחלט במשרד החינוך להפחית את הפיקוח על מספר השעות שעד כה נדרשו התיכונים לספק ללימודי הבגרות. כך יצא שהכספים שגבו המקורבים של בנט לא יוחזרו במלואם ובתי הספר יוכלו ללמד פחות שעות לבגרות. מה שיפתח את הפתח לכך שמי שירצה לקבל תעודת בגרות מלאה שתאפשר לו או לה להתקבל לאקדמיה, יצטרך לקוות שההורים שלו יכולים לשלם אלפי שקלים נוספים על שעות הלימוד שמשרד החינוך הסיר מהם את הפיקוח. ונזכיר שוב שכל זה במערכת חינוך שהפערים בהם הם מהגדולים בקרב מדינות המערב.

וכך הסיפור התגלגל:

אי-סדרים ברשת חינוך מתנחלי דתי מתגלים: הורים לתלמידים באולפנה תיכונית המופעלת בשומרון בידי רשת נועם צביה, המפעילה עשרות מוסדות חינוך ברחבי הארץ, גילו כי נגבו מהם אלפי ואף עשרות אלפי שקלים עבור שעות לימוד שהילדים שלהם לא קיבלו בפועל. בעוד התלמידים היו אמורים לקבל 41.5 שעות מערכת בבסיס ועוד שעות תכנית לימודים נוספת (תל"ן) להעשרה (עד 15 שעות) עליהן שילמו, גילו ההורים כי לא רק שילדיהם אינם מקבלים את שעות ההעשרה – לעתים הם אף לא קיבלו את השעות הבסיסיות המגיעות לילדיהם במסגרת חוק חינוך חינם. כמו כן, הורים ברשתות נוספות גילו גם הם כי הם משלמים על שעות נעלמות.

יש להסביר כי בעוד שבבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים משרד החינוך מעביר תקציבים ייעודיים לשעות לימוד, משכורות וכד', כשמדובר בתיכונים, המופעלים בידי הרשויות המקומיות או על ידי רשתות חינוך בניהול של עמותות – תופעה רווחת בחינוך הממלכתי-דתי במיוחד -  ראשי רשתות החינוך יכולים לנתב את הכספים לשעות לימוד או משכורות בהתאם לראות עיניהם. ההורים מהשומרון פנו למשרד החינוך ופעלו לקבל את הכסף שלהם חזרה. רק לאחר שאיימו בפנייה לבג"ץ אז החל הדרג המקצועי במשרד לפעול להחזרת הכספים שנגבו שלא כדין.  אבל למישהו כל זה לא התאים. לפתע החלו להתערב בנושא ראשי הרשתות המקורבים לשר בנט.

רשת נועם צביה והקשר לבית היהודי: רשת נועם צביה, היא רשת חינוך דתית פרטית המופעלת מאיחודן של שתי עמותות. מייסד הרשת הוא הרב איתן איזמן, שהכריז בבחירות 2015 על תמיכתו בבית היהודי, הרב חיים שטיינר מרבני הבית היהודי הוא חבר ועד בעמותה, ואפילו איש הבית היהודי סגן השר בן-דהן היה חבר ועד בעמותה עד שהתפטר בשביל לרוץ לכנסת. גם רואה החשבון של העמותה הוא דב קלמנוביץ', שנבחר לכהן במועצת עיריית ירושלים מטעם רשימה של מפלגת הבית היהודי. לא רק שרבני הרשת הביעו תמיכה בבית היהודי, הם גם שדחפו את  נפתלי בנט לדרוש לקבל את תיק החינוך – או לא להיכנס לממשלה. "זהו משרד קריטי לאופיה ועתידה של האומה", נאמר במכתב עליו היו חתומים ההבכירים ברשת החינוך. כנראה שהם ידעו על מה הם מדברים.

לפי דיווח בעיתון הארץ, ראשי הרשת לחצו על משרד החינוך כבר מחודש יוני האחרון לשנות את הנהלים כך שיוכלו להמשיך לגבות את הכספים. הם גם הציעו דרך: להוריד את התקן המחייב לפיקוח על מספר השעות הדרושות ללימוד לבגרות בכלל התיכונים בארץ ולמלא את החסר דרך תשלומים על תכנית העשרה. בקיצור - תשלום על שעות לימודים שהיו עד כה במימון המדינה. אגב, דו"ח מבקר המדינה כבר קבע בשנת 2012 כי גובים באמצעות שיעורי העשרה מיליארד שקלים מההורים שלא כדין. הערכות כי היום סכומי הגבייה הם כפולים.

התוצאה: פחות פיקוח על שעות לבגרות והרחבת הפערים במערכת החינוך: כאמור, במקום לתקן את המעוות ברשת החינוך הדתי נעם צביה, החליטו במשרד החינוך "להלבין" את הפשע, להפחית את כמות השעות ללימוד לבגרות, שכלל התיכונים בישראל צריכים לדווח עליהן למשרד החינוך. עד כה, חויבו בתי הספר התיכוניים לדווח על 37 שעות לימוד שבועיות בחינוך הממלכתי (ובממלכתי-דתי 41.5 שעות) שזו כמות השעות הנדרשת להשגת תעודת בגרות איכותית עם מקצועות מורחבים, המזכה את בעליה בבונוסים ומהווה תנאי סף בקבלה לכל מוסד אקדמי ראוי. ההנחיה החדשה קובעת כי שעות הלימוד השבועיות עליהן על התיכונים לדווח ירדו ל-30 שעות בחינוך הממלכתי (ו-34 שעות בחינוך הממלכתי-דתי). כך בעצם נפתח נפתח לרשתות החינוך לגבות באמצעות תשלומי התל"ן, המיועדים לשעות העשרה בנוסף לשעות הלימודים הרגילות, את יתרת השעות כדי להגיע לתעודת בגרות מלאה. כמו כן, אם עד כה דרש משרד החינוך לדווח על הקצאת שעות לשני מקצועות מורחבים לבגרות (ברמת 5 יח"ל) במסגרת הלימודים, כעת הוא ידרוש דיווח רק מקצוע מורחב אחד. או בקיצור: התלמידים מקבלים פחות, ההורים משלמים יותר, וחוק חינוך חובה חינם הולך ומצטמצם. 

כמה זה עולה בפועל? בחישוב השמרני ביותר, הורים שירצו בגרות איכותית עבור ילדיהם יצטרכו לשלם אלפי שקלים, ומי שאין לו כסף לשלם עשוי למצוא את עצמו במצב בו ילדיו ילמדו כשבע וחצי שעות פחות בשבוע, מה שיקנה לילדם לתעודת בגרות ללא בונוסים, שתקשה עליו מאוד להתקבל להשכלה הגבוהה.

וכך, אם עד כה תיכונים גבו אלפי שקלים עבור שעות תל"ן שלא ניתנו בפועל לתלמידים, כעת, לאחר שהנהלים שונו, הוסר גם הפיקוח משעות התקן ללימוד לבגרות, מה שמאפשר העברת כספים למקומות אחרים - למשל למשכורות למנהלי רשתות החינוך. כלומר, לא רק שמשרד החינוך מאפשר לרשתות החינוך לגנוב כספים מההורים עבור שעות התל"ן שלא סופקו, כעת הוא גם מסיר את הפיקוח משעות הלימוד לבגרות.אגב, חשוב לציין כי גובה התקציב שמשרד החינוך מעביר לרשתות החינוך לא ישתנה, רק כמות השעות עליהן רשתות החינוך מחויבות  לדווח הן פחותות. וכך בעצם נפתח פתח לכפל גבייה – הרשת הפרטית מקבלת כסף מהמדינה וגובה (דרך התל"ן) תשלום מההורים על אותו שירות, מה שיכול להעניק לרשתות רווח פוטנציאלי שלפי חישובים מוערך בכ-716 מיליון שקלים בכל התיכונים, שמנהלי הרשתות יחליטו מה לעשות איתו. 

חגיגות שכר ברשתות החינוך הפרטיות: לכבוד הצ'ופר החדש שקיבלו, החלטנו לבדוק קצת את מסמכיהם הכלכליים של העמותות צביה ומרחביה שמפעילות את רשת החינוך נועם צביה, ובעוד שישנם ליקויים רבים בדיווח על משכורות, כפל תפקידים בין העמותות וניגודי עניינים אפשריים כתוצאה מנושאי משרה משותפים לשתיהן, ניתן לראות כי ההוצאות על משכורות ונלוות עלו באופן תלול בשנים האחרונות. אם בשנת 2013 הוציאה עמותת צביה כ-79 מיליון שקלים על משכורות ונלוות, הסכום זינק ב-38 מליון שקלים ועמד על 117 מיליון ב-2016. עוד חשוב לציין כי כיום אין גוף חיצוני שמפקח על גובה שכר הבכירים ברשתות החינוך הפרטיות. מנכ"לים וסמנכ"לים מקבלים משכורות של עשרות אלפי שקלים, בעוד שמשכורות הבכירים כמו המנכ"ל פרידמן אינן מדווחות במלואן.

אז מה יש לנו כאן? מקורבים לבית היהודי שלוחצים על שר החינוך להפחית את הפיקוח של משרד החינוך על כמות ואיכות שעות הלימוד של תלמידי ישראל בשביל לצ'פר את מקורביהם והפניית כספים ממשאבי המדינה לצרכי רשת חינוך המנוהלת על ידי אותם מקורבים, על חשבון פגיעה בכלל תלמידי ישראל. והתוצאה: מי שחזק ויש לו כסף יוכל לשלם לבגרות איכותית ולהתקבל לאקדמיה ולהבטיח לו בעתיד שכר גבוה יותר. ומי שאין לו ישתרך מאחור, והפערים בחברה הישראלית שגם ככה הם גדולים במיוחד ביחס למדינות המערב, רק יתרחבו.

נציין כי כעת פועלים מטעם הקליניקה המשפטית באוניברסיטת חיפה בהובלתו של עו"ד הרן רייכמן וח"כ פרופ' יוסי יונה מהמחנה הציוני לבטל את ההנחיה. הם פנו לשר החינוך נפתלי בנט בדרישה לבטלה, ובקנה מתוכננת פניה לבג"ץ במידה ולא ייענו. והשר בנט? הוא בינתיים לא התייחס לעניין, ויש להניח שכל עוד ריח הבחירות באוויר והחברים הפוליטיים לוחצים, הוא וחבריו למפלגה ימשיכו לדאוג לרווחת המקורבים – אפילו שזה על חשבון כלל תלמידי ישראל.

לכתבתו המלאה של עמרי מניב בחדשות 10 על ההנחיה החדשה:https://goo.gl/chkAySלהרחבה על הודעת התמיכה של הרב אייזנמן מרשת נעם צביה בבית היהודי: https://goo.gl/V7Nxhj

לדרישת ראשי רשתות החינוך מבנט לקחת את תיק החינוך: https://goo.gl/utD7ng

למעקב אחר דף הפייסבוק של ח"כ יוסי יונה הפועל כנגד ההנחיה: https://goo.gl/YzggZW