גז עצבים: לקרוא ולהתרגז


החודש, בדיוק כשהציבור מצטייד שוב במסכות אב"כ, מצאה ממשלת נתניהו לנכון להעביר תיקון חוק קטנטן שקובע: לא הרשויות המקומיות, לא פיקוד העורף ולא הממשלה אחראים על 107 אלף מקלטים ברחבי הארץ - אלא האזרחים עצמם

במדינת ישראל יש כ-107 אלף מקלטים פרטיים. במקרה של אזעקה בימים הקרובים ובכלל, יש סבירות גבוהה שתמצאו את עצמכם שם - במקלטים המשותפים של בנייני דירות או במרחבים המוגנים של מקומות העבודה. יש גם סבירות לא נמוכה בכלל שכשתזדקקו למקלט שלכם, תגלו שהוא משמש בכלל כמחסן, שהוא מטונף לחלוטין או שאינו עומד אפילו בתקני הבטיחות הבסיסיים ביותר. לפי ממשלת נתניהו, האשמים היחידים במצב הזה הם אתם.

בעבר, עד לפני שנה בדיוק, מי שהיה אחראי על תקינות המקלטים הללו - בדיקת ניקיון, בטיחות, איכות אוויר, יעילות הגנתית - הייתה המדינה: פיקוד העורף והרשויות המקומיות. אף אחד מהגורמים הללו לא עשה את עבודתו נאמנה, בעיקר בשל מחסור במשאבים ונטייה נצחית לגלגל אחריות: מהרשויות המקומיות, לצבא - וחוזר חלילה. חשוב לציין כי אוזלת ידן של הרשויות היא תוצאה, בין היתר, של ייבוש תקציבי קשה שיזם נתניהו ב-2003.

בדוח חמור במיוחד שהוציא מבקר המדינה ב-2007 על מצב העורף במלחמת לבנון השנייה, הוא מצא שאין לרשויות המקומיות מספיק משאבים כספיים כדי לטפל בעשרות אלפי המקלטים. לכן קבע המבקר מפורשות שיש להביא בהקדם האפשרי לכך שהן יוכלו לפעול באופן שוטף למען שלומכם. "על הרשויות השלטוניות לממש את אחריותן גם בעניין המקלטים הפרטיים", כתב המבקר. "עליהן להפעיל את סמכותן ולהנהיג ביקורות תקופתיות במקלטים הפרטיים ולדווא שהם מוכנים לשעת חירום. אם בעלי הנכס לא יחזיקו את המקלטים שברשותם כשירים ושמישים... על הרשויות לפעול נגדם לפי סמכותן בחוק".

אלא שכפי שנתניהו נוהג במגוון רחב של תחומים - חינוך, רווחה, בריאות, דיור - העדיף ראש הממשלה גם הפעם להסיר מהמדינה את האחריות למצב האזרחים, ולהטיל עליהם את האשמה. במקום לתקן את המצב הקיים - כלומר, להקים מערך פיקוח מקצועי, שיאפשר לרשויות לבדוק אם אתם מוכנים למתקפת טילים - החליטו בממשלה להתנער מאחריות חוקית מהמצב.

בשקט-בשקט, באמצע פגרת הקיץ של הכנסת, העבירה ממשלת נתניהו בחטף תיקון לחוק ההתגוננות האזרחית, שמסיר מהמדינה כל אחריות לאכיפת תקינותם של המקלטים. התיקון הזה - שעשוי לקבוע את גורלם של לא מעט אזרחים בזמן מלחמה - נדון בוועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון, בחדר ריק כמעט, ועבר ברוב מביך של שניים נגד אחד.

במצב החדש מדינת ישראל כבר לא מחויבת לבדוק אחת לתקופה אם המקלט שלכם מסוגל להגן עליכם בשעת חירום. במקום, החוק קובע שהיא מוזמנת לעשות זאת באופן התנדבותי לגמרי - כלומר, רק אם מתאים לה: "רשות מקומית רשאית לבצע ביקורת במקלטים משותפים ובמקלטים במפעלים לשם פיקוח על החזקתם במצב המאפשר את השימוש בהם כמחסה מפני התקפה".

פיזורה בטרם עת של הכנסת הקודמת מנע את השלמת תיקון החוק, והוא מקודם שוב בימים אלה בידי ראש הממשלה. בדיקת שישים ואחת מול כמה מוקדים טלפונים עירוניים ברחבי הארץ מעלה כי שם כבר פועלים בהתאם לתיקון החוק. בתשובה להתרעות שונות שמסרנו באשר לתקינות מקלטים משותפים קיבלנו קודם כל התנצלות ואז תשובה זהה: "המקלטים נמצאים אך ורק באחריות התושבים".